Uçan Balon Anaokulu
EĞİTİM YAKLAŞIMI ve UYGULAMALARIMIZ
Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir.
 
EKLEKTİK bir Eğitim yöntemi benimsiyoruz.  Türk kültürüne, eğitim sistemi ve aile yapısına uyarlanmış Uçan Balon'a özgü Eklektik bir yöntemi yıllar içerisinde oluşturduk. Bu sistem dinamik bir süreçten oluşuyor. Dünyada ve ülkemizdeki yeni oluşumlarla, yeni eğitsel metod ve uygulamalarla yeniden şekilleniyor, ancak ana tema, prensipler korunuyor. Böylece Uçan Balon'da eğitim ve yönetim modelimizi geleceğin koşullarına uygun planlama olanağına kavuşuyoruz. Modern ama özünü bilen, yoğun ama yormayan, eğlendirirken öğreten, eğitimi sevgiyle yoğuran ülkemize has bir yöntemle süreç gayet güzel işliyor. Eklektik yöntem gücünü ağırlıklı olarak  Uçan Balon'un 17 yıllık deneyimlerinden, Reggio Emilia, GEMS, Çoklu Zeka ve High Scope'tan alıyor.
 
 


Hedeflerimiz; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak; onları sistemli bir biçimde ilköğretime hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamakla birlikte ağırlıklı olarak İngilizce temellerini oluşturmak, onlarda Atatürk, insan sevgisi ve manevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek, okulöncesi eğitim konusunda anne-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmak.

Bu hedefler altında hazırladığımız eğitim programımız, her yaş grubu için uygun içerik ve biçimde uygulanmaktadır. Aylık olarak hazırlanan eğitim programımız haftalığa dönüştürüldükten sonra, her yaş grubuna uygun içerikle, aynı tarzda uygulanır. Bu tarz ezberden çok, yaşayarak öğrenmeyi içermektedir. Konular, her türlü kavramlar çocuklarla birlikte bir hikaye şekline dönüştürülür ve oynanır. Bu, çocuklara verilen her tür bilginin kalıcı olmasını sağlar.

Yan aktivitelerimiz : Bale , Yaratıcı Drama, Müzik- Ritim  ve Plastik Sanatlar  çocuklarımızın sosyal açılımlarını sağlamak, ritm duygusunu aşılamak, el becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim programımıza destek olmaktadır. 

İngilizce ise, Yabancı (native speaker) ve Türk eğitmenlerimiz tarafından bilinçli ve sistemli bir şekilde veriliyor.

 

Bilimsel Aktivitelerimiz:
GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri
• İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
• Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
• Anaokullarımızda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri’ dir.

 

Ayın Etkinliği:
• Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.
• Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nerden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler? vb gibi.
• Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çok çeşitli aktiviteler planlanır.
• Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık vb. özellikleri ile ilgili çok çeşitli gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikaye oluşturma gibi.
• Ayın sonunda öğrenciler getirdikleri nesneleri evlerine geri götürürler.

 

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:
• Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
• Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
• Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.

Proje Çalışmalarımız:
• Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” eğitim ortamlarında, sürece önem veren ve bireyin nasıl öğrendiğinin önemini vurgulayan bir yöntemdir. Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz :
• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
• Hayal gücünü kullanma,
• Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

 

Uçan Balon, 1994’den bu yana okulöncesi eğitimde fark yaratan, çağdaş bir eğitim anlayışı benimsiyor. Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır. Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.