Uçan Balon Anaokulu
Franchise Sisteminin Başarısı

Uçan Balon Franchising size, şartlarınıza ve beklentilerinize uygun bir işletme modeli sunarken bunu makul giriş koşullarıyla gerçekleştirmenizi sağlamaktadır.


Uçan Balon, farklı koşullara uyarlanmış  esnek bir işletme modeline sahiptir. 

 

Franchise alan, işletmenin tüm yatırım ve harcamalarını üstlenir

 

Franchise giriş bedeli olarak Optimum, Maximum ve Premium için 43.000 TL ödenir.

 

Franchise kullanım bedeli olarak aylık 800- 1200 TL arasında Royalti ödenir ve karşılığında eksiksiz hizmet verilir.

 

Merkezi reklam fonuna, tüm şubeler, cirosu nispetinde ödeme yapar. Tüm halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları bu fondan karşılanır.

 

Yatırımcı yerel tanıtımlarına kendi takdirine göre bütçe oluşturur ve kullanır. Uçan Balon işletme sisteminin esaslarını, özgün eğitim modeli, eğitmenlerin eğitimi, sürekli denetim, etkin yönetim ve üstün iletişim teknikleri oluşturur. Yıllar içinde başarısı kanıtlanmış eğitim yöntemi, el kitapları ve eğitimle uygulamacılara aktarılır. Uçan Balon felsefesi ve kurum kültürü yaşama geçirilir.

 

Uçan Balon eğitmenleri, konularının uzmanları tarafından başlangıçta ve çalışma yaşamları boyunca sürekli eğitilirler. Her yeni gün bir öncekinden daha iyi olmaya adanmıştır.

 

Sürekli denetim Uçan Balon’un kalitesinin garantisidir. Şeffaflık üzerine kurulan sistem, yararlanan her kesin gözetimi altındadır. Merkezi denetimin yanı sıra anne-babalar ve gizli müşteriler eliyle denetim yapılır. 

 

Uçan Balon, kurucusunun finans sektöründe edindiği deneyim ve teknikleri kuruluşundan bu yana kullanmaktadır. Kayıt ve raporlama, yetki ve sorumluluk dağılımı, performans ölçümü ile her çalışanın işini severek yüksek verimle çalışması sağlanır.

 

Uçan Balon, sistemini özgün hale getirmesini ve sürekli geliştirmesini açık iletişime borçludur. Tüm çalışanlar, anne-babalar ve çocuklar, her düşüncelerini demokratik bir ortamda açıklıkla ifade ederler. Yıllar içinde başarısı kanıtlanmış eğitim yöntemi, el kitapları ve eğitimle uygulamacılara aktarılır. Uçan Balon felsefesi ve kurum kültürü yaşama geçirilir. Diğer Koşullar ve Ayrıntılar Uçan Balon Çocukevi’nden franchise almanın diğer koşulları, ayrıntıları ve franchise sözleşmesi bizimle ortak olmaya karar veren girişimcilere ayrıca gönderilecektir.
 
Uçan Balon Nasıl Kuruldu?
Okul Öncesi Eğitim Sektöründe Sorunlar
Temel farklılıklarımız, eğitime bakışımız  
 
Uçan Balon'da sistemin işleyişi
Verilen hizmetler ve Uygun Fiyata
Kaliteli Hizmet Nasıl Gerçekleşiyor. 
 
Kimler anaokulu açıyor ve neler yaşıyorlar.
Girişimci profili Ub için neden önemli? 
 
 
 Kimler franchise almalı? Nasıl ve ne zaman
açılmalı? Kuruluş süreci, Nasıl kazanırız?

BBN & Yatırımın Dönüş Süresi?