Uçan Balon Anaokulu
Kuruluşumuz

Uçan balon 1994 yılında Koşuyolu’nda küçük bir binada hayata gözlerini açtı. Zaman içinde gelişti ve içinde bulunduğu mekan ona yetmemeye başladı. Ve çok değil iki yıl sonra Bulgurlu’da bir başka uçan balon ona eşlik ederken, Türkiye’de ve Dünyada çok önemli değişimler, oluşumlar vuk’u buluyordu. Uçan balon çağdaş, demokratik ve profesyonel yapısıyla bu köklü dönüşüme ayak uydurmada zorlanmadı. Tüm çağdaş unsurları olabildiğince yapısında barındırarak sektöründe öncü bir eğitim kurumu olarak anılmaya başladı.

Kurulduğu andan itibaren İngilizce ve multimedya uygulamalarıyla velilerin dikkatini çekti. Çocukların sosyal ve bilişsel gelişiminde önemli rol oynayan ve aynı zamanda kendilerini tanımalarını da sağlayan müzik, seramik, drama ve bale etkinliklerini konularında uzman eğitmenlerle Türk çocuğuna özgü psiko-sosyo-kültürel ögeleri de dikkate alarak oluşturduğu bir model çerçevesinde gerçekleştirmeye başladı.

Kurum kültürünü, yönetsel yapısını, eğitime bakışını o hep Atatürk’ün hayalini kurduğu hedefler doğrultusunda şekillendirmek uçan balonun temel misyonu haline geldi. Tüm bu çabalar sektörde birçok eğitim kurumuna da örnek teşkil etti. Eğitime ve psikolojik danışmanlık yaklaşımına getirdiği yenilikler ve rasyonel açılımlar ile birçok bilimsel çalışmaya konu oldu. Medyada hep yenilikçi ve çağdaş yönüyle yer aldı.

Ve yıl 2006. Türkiye hızla dönüşmeye, çağdaşlaşma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ve uçan balon bu sıra dışı dönüşümde sahip olduğu değerlerden, Atatürkçü çizgisinden ve yenilikçi yapısından ödün vermeksizin çocuklarımıza ve ailelerimize hizmet vermekten gurur duyuyor.

Ve yıl 2015 Uçan Balon 7 franchise şubesi ve birçok yenilikçi projesi yayınları ve web siteleriyle okulöncesi eğitimde farklılık yaratmaya devam ediyor…