Uçan Balon Anaokulu
Okul Öncesi Eğitimde Eşsiz bir iş Modeli Sunuyoruz
Gelin Bayilik Sistemiyle Yatırım Yapalım, Hem siz Kazanın Hem Türkiye'nin Geleceği Kazansın
 
 
Uçan Balon Farkı Eğitim işine 1994 yılında başladık. Bizi biz yapan ilkelerimizden hiç taviz vermedik. Hayatın temelleri üzerinde yükselen çocuk merkezli bir yapı oluşturduk. Anne babalarımıza, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza karşı şeffaf bir yönetim sergiledik. Eğitimin okulda bitmediği bilinciyle ailelerimizle her zaman etkin bir iletişim kurduk. Eğitim modelimizi geleceğin koşullarına uygun planladık. Modern ama özünü bilen, yoğun ama yormayan, eğlendirirken öğreten, disiplini sevgiyle yoğuran, ülkemize has bir yöntem geliştirdik.
 
Çocuklarımızı işimizin merkezi olarak gördük. Uzmanların deneyimini gençlerin enerjisi ile buluşturduk. Çocuklarımızı sağlıklı büyütmeyi, yaşayarak öğretmeyi amaçladık. İletişim becerilerini geliştirmelerini, liderlik vasıflarını öne çıkarmalarını sağladık. Yaratıcı, özgüvenli Uçan Balon’lu çocuklar şimdi üniversiteli oldular Uçan Balon işletme sistemini yüksek standartları olan, kolay yönetilen, etkin pazarlanan, uzman kadroyla çalışan, karlı işleyen bir hale getirdik.
 
Sektörümüzde birçok ilki gerçekleştirdik. Makul fiyatla eksiksiz eğitim verilebildiğini gösterdik. Temel eğitimin üzerine İngilizce, multimedya, branş dersleri ekledik. İnternetteki ilk Türk çocukevi olduk. Eğitim sistemimiz bizim üniversitelerimizin yanı sıra, Hindistan’da, İspanya’da, Güney Kore’de bilimsel araştırma konusu oldu. Eğitim modelimiz Avrupa Birliği tarafından örnek seçildi ve pilot uygulamada kullanıldı.
 
Eğitim Sektörü Büyüyor Eğitim için “yedi çok geç” diyoruz. Yarının büyüklerini olabildiğince erken yaşta yarının dünyasına hazırlamamız şart. Onları çok daha zorlu bir yaşam, küresel rekabete açık Türkiye bekliyor. Onlar bu sınırları aşacak, dünyayla boy ölçüşecekler. Okul öncesi eğitim 2006 yılında ülkemizde yasayla zorunlu hale geldi. Okul öncesinde batıda %85 olan okullaşma oranı ülkemizde henüz sadece %15. İhtiyaç büyük, talep hızla artıyor. Özel sektörün eğitimin diğer kademelerinde hak ederek aldığı pay, okul öncesinde de kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Yüksek gelir düzeyindeki ailelere hitap eden “elit” kurumlar varlığını sürdürecek ama, eğitimde yüksek kaliteyi makul fiyatla buluşturup geniş kitlelere hitap eden “sağlam” kurumlar gelişecek, büyüyecek, yayılacaklar. Uçan Balon sistemini ve kadrosunu bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak hazırladı. Kendine özgü eğitim sistemi, yönetim tarzı ve paylaşımcı yayılma modeliyle eğitime yatırım yapmak isteyen girişimcilere benzersiz bir fırsat sundu. İşini “Uçan Balon” şemsiyesi altında kurmak isteyenlerle birlikte hızla büyüyor.
 
Uçan Balon Franchise Daveti Uçan Balon Franchise sistemi, konseptin, bölgenin, yerin, girişimcinin doğru seçilmesi esasına dayanır.
 
• Eğitim işinin ön koşulu olan “sabır” ve “sevgi”ye sahip girişimciler seçilir.
• Kuruluş yerinin potansiyeline uygun olarak optimum, maksimum veya Premium modeli seçilir.
• 5 yıllık yenilenebilir bir anlaşma ve korumalı bölge ile yatırıma güvence sağlanır.
• Gerçekçi bir yatırım planı hazırlanır, dekorasyonu deneyimli Uçan Balon ekipleri hesaplı ve hızlı şekilde yaparlar.
• Yasal izinlerin ve ruhsatların alınmasında yol gösterir, süreci hızlandırır. 
Uçan Balon Nasıl Kuruldu?
Okul Öncesi Eğitim Sektöründe Sorunlar
Temel farklılıklarımız, eğitime bakışımız  
 
Uçan Balon'da sistemin işleyişi
Verilen hizmetler ve Uygun Fiyata
Kaliteli Hizmet Nasıl Gerçekleşiyor. 
 
Kimler anaokulu açıyor ve neler yaşıyorlar.
Girişimci profili Ub için neden önemli? 
 
 
 Kimler franchise almalı? Nasıl ve ne zaman
açılmalı? Kuruluş süreci, Nasıl kazanırız?

BBN & Yatırımın Dönüş Süresi?