Uçan Balon Anaokulu
Türkiye'nin Geleceğine İnanıyoruz
Sanırım hepimiz çocukların toplumun geleceği olduğu konusunda hemfikiriz. Tarih boyunca toplumlar; sevgisini en sakınmasızca çocuklara vermiş en güzel düşleri onlar için kurmuş, yaşanası bir dünya yaratmayı çocuklar için istemiştir.
 

Anaokulu çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir . İlgiyi, sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği, tüm ihtiyaçlarının karşılanması için desteklendiği bir güven ortamıdır .
Kısacası biz özgür düşünen, yaratıcı ve özerk bireyler yetiştirebilmek için çok ama çok çalışıyoruz.

Bunun için de;
-Çocuklarımıza güven veriyor, seviyor ve onların farkına varıyoruz,
-Yapabileceği her şeyi o’nun yapmasını öğretiyor, güçlüklerinde yardımcı oluyoruz,
-O’na değer veriyor ve kendi değerleriyle tanıştırıyoruz,
-O’na iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz,
-Her alanda gelişimini sağlamak için tüm gelişim aşamalarında destekliyoruz,
-Kendi değerini, kendine saygısını, kendine güvenini pekiştiriyoruz,
-Özgür düşünmesi için fırsat yaratıp, farklı düşünmesine saygı duyuyoruz,
-Bize bağımlı değil bizlerle iletişim içinde olmasını istiyoruz.

Çoklu Zeka Programı ve Uygulamaları
T.C Milli Eğitim Bakanlığının uygulanmasını istediği Çoklu zeka programının temeli, Harward Üniversitesi profesörü Howard Gardner’ın yaptığı araştırmalara dayanır. Gardner’a göre biyolojik temele göre sekiz farklı zeka vardır. Bu zeka grupları bireysel farklılıkları oluşturur. Çoklu zeka programı bireysel farklılıklara göre öğrenme tekniklerinden oluşmaktadır. Çoklu zeka programında öğrenme güçlükleri yoktur, öğrenme farklılıkları vardır. İnsanlar güçlü olan zeka alanlarını daha fazla kullanır. Diğer zeka alanlarının gelişimi için yapılacak çalışmalar yaşamlarına zenginlik katar. Özellikler ilkokul çağlarında daha net olarak ortaya çıkan bireysel farklılıklar ve öğrenme becerileri başarı ve başarısızlık olarak değerlendirilir. Anaokulu yıllarında yapılan çoklu zeka çalışmaları ile bu farklılıklar tespit edilip, öğrenme şekillerine göre verilen eğitimler ile çocukların ilkokulda ve sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir.

Proje Tabanlı Eğitim
Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Sınıfta daha etkili öğrenim fırsatları yaratmak için tasarlanmış projeler, konu ve kapsam bakımından çok çeşitli olabilir ve birçok sınıfa dağıtılabilir.
Proje Yaklaşımı`nın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

Proje Tabanlı Eğitimin Kazanımları
Pratik deneyimler kazandırır.
Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
Motivasyonu artırır ,yeni ilgi alanları yaratır.
Öğrenciler ‘Ne’ ve ‘Niçin’ sorularının cevabını daha iyi anlayabilirler.
Öğrenciye başarma duygusun tattırır.
Öğrencilere kendi başlarına karar almayı ö retir.
Hem yavaş öğrenen hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılır.
Proje başarı ile tamamlandığında öğrencinin kendine güveni artar.
Çoklu zekâ uygulamaları için oldukça uygun bir yöntemdir.
İletişim türlerinin çok çeşitli şekillerini kullanmayı gerektirir.
Öğrencilere kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını gösterir.
Öğrencilerde yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini ileri düzeyde geliştirir.
Öğrencileri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda geliştirir.

Anaokulumuzda uygulanan ÇOKLU ZEKA PROGRAMI ve PROJE TABANLI EĞİTİM tamamen uyumlu ve birbirlerini destekleyen eğitim programlarıdır.

 

Gezi Planlarımız
Aktivitelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan okul dışı gezilerimiz uyguladığımız eğitim programına paralel olarak şekillenmektedir. Tiyatro, müze, hayvanat bahçesi gibi geziler tüm velilerimize önceden duyurulmaktadır.

Lütfen Unutmayalım
Pazartesi- Oyuncak Günü: Çocuklarımızın okulula gelmelerini kolaylaştırmak ve diğer arkadaşlarıyla paylaşım duygularını geliştirebilmek için sevdiği bir oyuncakla gelmesini arzu ediyoruz.

Salı- Meyve Günü: Okulumuza bir adet meyve göndermenizi rica ediyoruz. İkindi kahvaltısında ek olarak bu meyvelerden meyve salatası yapıp yemeyi, vücut direncimizi artırmak, sağlıklı büyümemize yardımcı olmak ve meyve yeme alışkanlığı kazandırmak için planlıyoruz.

Çarşamba- Kitap Günü: Evinizde bulunan kitaplardan her hafta bir tanesinin ilk sayfasına çocuğunuzun adını soyadını yazarak okulumuza göndermenizi rica ediyoruz. Bu çocuklarımızda getirip götürme dolayısıyla sorumluluk yerleşmesinde ve kitap sevgisi kazanmasında fayda sağlayacaktır.

Perşembe- Süpriz Günü: Her çocuk sevdiği bir yiyecek veya içeceği getirir ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşır.

Cuma- Gezi Günü: Çocuklarımızı okula eşofman giydirip göndermenizi rica edi- yoruz. Böylelikle çocuklarımıza okulöncesinde kıyafet disiplini vermeyi ve aidiyet duygusunu geliştirmeyi hedefliyoruz. Gezi programlarını ise her ay başında velilerimize gönderiyoruz.

Bu özel etkinlik günlerimizi düzenlememizdeki amacımız; çocuklarımıza sorumluluk kazandırma, paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendisine ait eşyayı nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için çocuklarımız sizlerden yardım isteyeceklerinden anne- baba olarak okul programının içinde yer almanın sizleri de mutlu edeceğini düşünüyoruz.

1994’ten bu yana bize inanan ve destekleyen tüm velilerimize teşekkür ediyoruz.

Bu yazı Kurucumuz E.Aysan Doğaner ile Çamlıca Müdürümüz Ebru Özdoğan tarafından kaleme alınmıştır.

Çocuklarımızın ilk 6 yılı gelişimlerinin temelini oluşturur. Bu nedenledir ki temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı bu dönem çok önemlidir. Sevgi, şevkat, ilgi görme, sağlıklı bir çevrede yetişme, psiko-sosyal ve bedensel gelişimlerini en iyi şekilde sürdürmeleri onların en doğal haklarıdır.

Çocuklar oyunla öğrenir
Oyun çocuklarımızın fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişiminde önemli bir rol oynar . Okulumuzda uygulanan Çoklu Zeka Yöntemi oyun ile zenginleştirilerek çocuklarımızın gelişimleri desteklenmektedir .

Uçan Balon Anaokulu
ingilizce, müzik-ritm, yaratıcı drama, modern dans ve plastik sanatlar her hafta profesyonel eğitmenlerce tüm şubelerimizde uygulanmaktadır. özel aktivitelerle ve özgün eğitim programlarıyla zenginleştirilmiş proje tabanlı eğitimi özverili, yaratıcı sınıf öğretmenleriyle uygulayan anaokulumuz 2-6 yaş grubu çocuklara hizmet vermektedir. kendini özgürce ifade eden, Liderimiz Atatürk’ü anlayarak yetişen, çevresini sorgulayan, düşünen, mutlu, doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşmuş, paylaşmayı bilen, arkadaşlarının haklarına saygılı, uygar çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen Uçan Balon 1994 yılından bu yana eğitim sektöründe yer almaktadır. Biz Uçan Balon olarak her çocuğun doğuştan bir takım yeteneklere sahip olduğuna inanırız. Bu yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan özgür ve yaratıcı ortamı da tüm şubelerimizde koşulsuz destekleriz.

Konusunda uzman branş öğretmenlerimizle İngilizce, müzik-ritm, yaratıcı drama, modern dans ve plastik sanatlar; sınıf ortamında Sanatsal Çalışmalar çocuklarımızın farklı alanlardaki ilgilerini ortaya çıkarmaya ve kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımaktadır. Bu çerçevede Sahaja Yoga ve Satranç dersleri de son iki yıldır uygulamaya başladığımız etkinlikler.